Repetities

Repetitieschema 2022

Repetities zijn altijd van 19.30 tot 21.30 uur in het WijNu gebouw lokaal Plantaan

Zomervakantie

Augustus
Dinsdag 23

September
Dinsdag 6 en 20
20 september feestavond

Oktober
Dinsdag 4 en 18

November
Dinsdag 1 -15 en 29

December
Dinsdag 13

——————————————————-

Repetitieschema 2023

Januari

dinsdag  3  – 17  – 31

Februari

dinsdag  14  –  28

14 februari ledenvergadering

Maart

dinsdag 14  – 28

14 maart open repetitie

April

dinsdag 18  – 25

mei

dinsdag 9 –  23

juni

dinsdag 6  – 20

juli

dinsdag 4  – 18

Vakantie van half juli tot half augustus

Augustus

dinsdag  22

september

dinsdag 5  – 19

oktober

dinsdag 3 –  17 –  31

November

dinsdag 14  –  28

December

dinsdag 12